Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 18 kwietnia 2024 10:27

Jak zmienią się Brzeziny

W niedalekiej przyszłości mieszkańcy Białołęki będą mieli okazję wziąć udział w konsultacjach dotyczących nowego Planu Miejscowego dla regionu Brzeziny na terenie południowo-wschodniej części dzielnicy. Ten ważny dokument reguluje zasady zagospodarowania przestrzennego oraz planowanie rozwoju obszarów miejskich, a więc budowę i przebudowę budynków, infrastrukturę, tereny zieleni, itp.
Jak zmienią się Brzeziny

Źródło: Urząd Dzielnicy Białołęka

Projekt planu miejscowego został przygotowany przez zespół urbanistów i urzędników i zostanie wyłożony do publicznego wglądu. To oznacza, że każdy mieszkaniec będzie miał możliwość zapoznania się z nim w urzędzie lub na stronie internetowej.

Celem konsultacji jest przede wszystkim zebranie opinii oraz propozycji zmian do projektu planu od osób zainteresowanych. Jeśli masz sugestie lub uwagi dotyczące projektu, to teraz jest odpowiedni moment, aby je zgłosić.

Obszar objęty planem ma około 177 hektarów i obejmuje południowo-wschodnią część Białołęki. Jego granice to Kanał Bródnowski od zachodu, Trasa Toruńska od południa oraz Rów Brzeziński od wschodu. Teren ten jest zróżnicowany, z przewagą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usług lokalnych. Struktura przestrzenna nie jest jeszcze w pełni ukształtowana, a obszar ten podlega silnej presji urbanizacyjnej.

Głównym celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenów, określenie zasad zagospodarowania i zabudowy, a także ustalenie systemu komunikacyjnego.

Konsultacje społeczne trwają od 7 listopada do 14 grudnia 2023 r. 

W jaki sposób można wziąć udział w konsultacjach?

Poznaj projekt planu miejscowego: Projekt planu składa się z tekstu oraz rysunku. Oba te elementy stanowią nierozerwalną całość i pozwalają na zrozumienie propozycji planu miejscowego. Projekt można znaleźć na stronie internetowej urzędu lub w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego na al. Jerozolimskich 44.

Wzięcie udziału w dyskusji publicznej: 15 listopada o godzinie 17:00 odbędzie się dyskusja on-line na platformie YouTube oraz Zoom. Będzie to doskonała okazja do zadawania pytań, komentowania projektu oraz dyskusji na temat propozycji planu miejscowego.

Możliwość złożenia uwag: Mieszkańcy mogą składać swoje uwagi na piśmie do 14 grudnia 2023 r. Wzory formularzy do złożenia uwag znajdują się na stronie internetowej urzędu.

Konsultacje to ważny proces, który pozwala na uwzględnienie opinii mieszkańców w planowaniu przestrzennym i kształtowaniu przyszłości miasta. Dlatego warto wyrazić swoje zdanie i wziąć udział w dyskusji nad nowym Planem Miejscowym dla regionu Brzeziny na Białołęce.

Przeczytaj również: Halloween - geneza święta i kontrowersje

Jako ciekawostkę dodam, że w polskim tłumaczeniu książek o Harrym Potterze, Halloween nazwane jest "Nocą Duchów". Dlaczego? Tłumacz Andrzej Polkowski uznał, że w Polsce za dużo wprowadza się nazw i zwyczajów angielskich. W czasach, kiedy wychodziły pierwsze książki o Potterze, mogło tak być - po transformacji ustrojowej Polacy zachłysnęli się powiewem "wielkiego świata".


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze