Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 18 kwietnia 2024 10:18

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Nie przegap ważnych terminów.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych.

Źródło: pixabay

W tym artykule przeczytasz między innymi o:

  • harmonogramie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
  • ilości młodzieży w warszawskich szkołach
  • danych dotyczących uczącej się młodzieży

Mazowieckie Kuratorium Oświaty opublikowało już tegoroczny harmonogram rekrutacji do liceów, techników i szkół branżowych. Warto pamiętać, że rekrutacja do miejskich szkół ponadpodstawowych będzie odbywała się wyłącznie elektronicznie.

Jak informuje Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy "... obecnie w warszawskich szkołach podstawowych uczy się 10,3 tys. ósmoklasistów. Na tę chwilę planujemy utworzyć ok. 17 tys. miejsc w miejskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia  i dodaje: – Mamy nadzieję, że najbliższy rok szkolny choć trochę poprawi sytuację w oświacie – w tym roku do naszych szkół ponadpodstawowych trafi zdecydowanie mniej ósmoklasistów niż w poprzednich latach. Oczywiście, znacząca zmiana nastąpi dopiero za kilka lat, kiedy szkoły opuszczą uczniowie z tzw. półtora rocznika".

Obecnie w miejskich liceach, technikach i branżowych szkołach I stopnia uczy się łącznie blisko 95 tys. nastolatków. Dla porównania: w roku szkolnym 2018/2019 w tych samych szkołach było 53 tys. uczniów.

W warszawskich samorządowych szkołach podstawowych uczy się teraz 10,3 tys. ósmoklasistów. Do miejskich liceów, techników i szkół branżowych I stopnia będą chcieli się dostać również uczniowie ze szkół niepublicznych oraz młodzież spoza stolicy. W szkołach trzeba także zarezerwować ponad 900 miejsc dla uczniów drugorocznych.

W Warszawie ofertę dla ósmoklasistów przygotowało 99 liceów ogólnokształcących, 44 technika i 19 branżowych szkół I stopnia.

Na tę chwilę miasto planuje utworzenie około 17 tys. miejsc dla kandydatów:

  • około 11 tys. w liceach ogólnokształcących
  • około 5  tys. w technikach
  • ok. 1 tys. w branżowych szkołach I stopnia.

Te dane mogą nieznacznie ulec zmianie. Ostateczną ofertę pierwszych klas warszawskich szkół ponadpodstawowych poznamy w drugiej połowie lutego. 

29 stycznia 2023 r. br. Mazowiecki Kurator Oświaty (MKO) opublikował Zarządzenie Nr 6z w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025. 

Link do harmonogramu MKO: Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do szkół ponadpodstawowych na terenie województwa mazowieckiego na rok szkolny 2024/2025 - Rekrutacja do szkół - Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Poniżej skrócony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 6 MKO.

Lp.Działanietermin  
 Postępowanie zasadnicze   
1.Podgląd oferty edukacyjnej warszawskich szkół ponadpodstawowych w elektronicznym systemie od 30 kwietnia
2.

Składanie wniosków o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych  

Wnioski można składać osobiście lub w formie wniosku elektronicznego, podpisanego przez rodzica profilem zaufanym, bezpośrednio w systemie elektronicznego naboru. 

15 - 29 maja do godz. 15.00
3.Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów) od 31 maja do 12 czerwca
4.

Wyniki sprawdzianów.  

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił oraz w elektronicznym systemie 

do 14 czerwca
5.II termin sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów)- dotyczy kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogli przystąpić w pierwszym terminie do 28 czerwca
6.Wyniki sprawdzianów przeprowadzonych w II terminie. Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie do 2 lipca
7.Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie od 15 maja do 22 lipca
8.Składanie kopii świadectw ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz możliwość zmiany decyzji dotyczących wyboru szkół 3-10 lipca do godz. 15.00
9.Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 19 lipca do godz. 12.00
10.Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciw skazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.    19-24 lipca do godz. 15.00
11.Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 25 lipca do godz. 14.00
 
  1. Postępowanie uzupełniające 
    (odbywa się bez użycia elektronicznego systemu rekrutacji) 
 
 Składanie wniosków o przyjęcie do szkół.  29-31 lipca do godz. 15.00
 Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie w zawodzie skierowań na badania lekarskie  od 29 lipca do 9 sierpnia
 Przeprowadzenie sprawdzianów: uzdolnień kierunkowych, kompetencji językowych, predyspozycji językowych, prób sprawności fizycznej (dyrektorzy ustalają dokładne terminy sprawdzianów 1-2 sierpnia
 

Wyniki sprawdzianów.  

Listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki sprawdzianów zostaną ogłoszone w szkole, w której kandydat do nich przystąpił i w elektronicznym systemie 

do 5 sierpnia
 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 8 sierpnia
 Potwierdzanie woli przyjęcia poprzez złożenie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty oraz zaświadczeń lekarskich o braku przeciw skazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.  8-12 sierpnia do godz. 12.00

 

 

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 12 sierpnia do godz.15.00

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze