Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
czwartek, 18 kwietnia 2024 09:30

Gdzie są te dzieci? Na Białołęce! Czas na kolejne inwestycje oświatowe

Białołęka ma jedne z najwyższych wskaźników przyrostu mieszkańców i przyrostu naturalnego spośród wszystkich dzielnic Warszawy. Liczba mieszkanek i mieszkańców naszej dzielnicy przekracza już 160 tysięcy, co roku zwiększając się przynajmniej o kilka tysięcy. Liczba uczniów w 17 białołęckich szkołach podstawowych i dwóch liceach wynosi już ponad 18 tysięcy. Pomimo ogromnych nakładów na inwestycje oświatowe - w tej kadencji samorządu m.in. zostały oddane trzy nowe podstawówki - większość szkół nadal działa na dwie zmiany. 

Gdzie pilnie potrzebne są nowe szkoły?

Lewandów: obecnie finalizowane jest pozyskanie terenu od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Budowa nowej szkoły jest kluczowa z perspektywy wschodniej Białołęki i odciążenia tamtejszych podstawówek - szczególnie SP 356 przy ul. Głębockiej (do niedawna największa szkoła w Polsce, licząca ponad 1500 uczniów) oraz SP 368 przy ul. Hemara, do której chodzi obecnie prawie 1700 uczniów.

Żerań: nowa szkoła jest planowana przy ul. Spedycyjnej, co wymaga uzgodnienia budowy układu drogowego z… Miejskimi Zakładami Autobusowymi, które planują w okolicy zajezdnię. Temat jest coraz bardziej palący, bo tylko w kwartale pomiędzy ulicami Modlińską, Płochocińską i Kanałem Żerańskim zostało oddanych lub obecnie powstaje ok. 4000 nowych mieszkań, co w połączeniu ze starszą zabudową daje ponad 6000 mieszkań. Według opracowań BAiPP, oznacza to docelowo przynajmniej 14000 mieszkańców i ponad 2200 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.

Kępa Tarchomińska: potrzebę budowy szkoły podstawowej (wraz z układem drogowym) uzasadnia dynamika przyrostu liczby mieszkańców. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz meldunkowych, w latach 2005-2019 w rejonie MSI Nowodwory (w skład którego wchodzi również obszar Kępy Tarchomińskiej) przybyło blisko 20 tysięcy mieszkańców.

Konieczna także rozbudowa i remonty szkół

Szczególnie starsze podstawówki wymagają rozbudowy i modernizacji, co jest obecnie realizowane m.in. w SP 257 przy ul. Podróżniczej, gdzie de facto powstaje druga placówka. Potrzeby są jednak znacznie większe i dotyczą m.in. szkół:

SP 231 przy ul. Juranda ze Spychowa: szkoła wymaga pilnej rozbudowy, gdyż w budynku przeznaczonym dla 400 uczniów, uczy się ich blisko 800. Dlatego też konieczna jest poprawa warunków lokalowych, np. z wykorzystaniem technologii modułowej. Rozbudowa szkoły jest tym pilniejsza, iż również w tym rejonie powstają kolejne osiedla - na dawnych terenach przemysłowych i rolnych, bez planu zagospodarowania i koniecznej rezerwy pod oświatę.

SP 110 przy ul. Bohaterów: rozbudowa szkoły poprzez adaptację nowego budynku pozwoli na poprawienie warunków lokalowych, co jest kluczowe dla uczniów. Obecnie w szkole uczy się ich ponad 420, przy projektowanej pojemności budynku dla 300 uczniów. W 2022 r. dzielnica pozyskała budynek po dawnym domu dziecka, obecnie jest przygotowywana ekspertyza dotycząca możliwości jego wykorzystania na cele oświatowe.

SP 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia i SP 366 przy ul. Strumykowej: obie placówki wymagają rozbudowy zaplecza, w tym kuchni i stołówki, aby dostosować je do obecnej liczby uczniów. SP 344 wymaga także remontu pozostałych pomieszczeń wewnątrz budynku - sali szkolnych, szatni czy rozbudowy sieci internetowej. 

SP 365 przy ul. Płużnickiej: szkoła wymaga modernizacji, a najpilniejszą potrzebą jest remont instalacji przeciwpożarowej. Taki warunek postawiła Straż Pożarna, a niespełnienie go może poskutkować nawet zamknięciem placówki. Na podstawie zleconej ekspertyzy zostaną oszacowane koszty prac, które muszą zostać wykonane najpóźniej w okresie wakacyjnym 2023 r.

SP 112 przy ul. Zaułek: wymaga modernizacji szczególnie w zakresie zaplecza sportowego. Obecnie sala gimnastyczna to kontener z przeciekającym dachem i nierówną nawierzchnią. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków do aktywności sportowych konieczna jest budowa nowej sali gimnastycznej, dzięki której możliwe będzie prowadzenie zajęć sportowych przewidzianych programowo.

Nie tylko podstawówki

W ramach nowych placówek na Lewandowie, Żeraniu czy Kępie Tarchomińskiej kluczowe jest zaplanowanie również oddziałów przedszkolnych, odpowiadających na rosnące potrzeby. Coraz mocniej wybrzmiewa także postulat utworzenia na Białołęce szkoły specjalnej. Placówka, przeznaczona dla dzieci z niepełnosprawnościami, powinna obejmować także oddział przedszkolny, aby zapewnić indywidualne podejście i fachową opiekę dla dzieci w różnym wieku. W swoistym wyścigu o zaspokojenie potrzeb oświatowych poprzez budowę kolejnych podstawówek nie sposób pominąć również kwestii liceów. Białołęka jako ponad 160-tysięczna dzielnica ma obecnie tylko dwie takie placówki, przy ul. Van Gogha i przy ul. Ostródzkiej.


218304018_2990345827887592_6799632687100723591_n

218304018_2990345827887592_6799632687100723591_n


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze